ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το πελατολόγιο μας αποτελείται με πάνω από 1500 ευχαριστημένους εταιρικούς πελάτες.

Ενδεικτικά αναφερουμε:

 

  • AKZO NOBEL
  • ΒΙΒΕΧΡΩΜ
  • ΞΥΛΕΞΠΕΡ
  • S.P. logistics
  • Veta G
  • ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
  • ΕΓΓΛΕΖΟΣ
  • ΤΡΑΚΑΔΑΣ
  • ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΦΟΙ